StudentMentorApp

Basis- en middelbare scholen

Elke week, onder schooltijd, één-op-één aandacht van mbo- of hbo-studenten voor je leerlingen. Dat is Mentoren op Zuid. We koppelen een klas studenten aan een klas leerlingen die twintig weken met elkaar gaan werken aan de doelen die ze samen opstellen. Dit gebeurt allemaal op school. De studenten worden hierbij begeleid door hun eigen docent, die de mentoring in goede banen leidt. Deze werkt nauw samen met de klassenmentor. De klassenmentor krijgt door MoZ inzicht in de leerling als individu.
Deelnemende scholen

De voordelen van
Mentoren op zuid

Eén-op-één begeleiding

Wekelijks een uur één-op-één-aandacht van een student geeft leerlingen een mentale boost. Het programma Mentoren op Zuid heeft een positief effect op de studievaardigheden, interesseontwikkeling en loopbaanoriëntatie én op sociaalemotioneel vlak en de mate waarin een leerling in zichzelf gelooft. Door de positieve veranderingen nemen ook de verwachtingen van de omgeving toe, wat de leerprestaties van de leerlingen ten goed komt.

Begeleiding onder schooltijd

Een van de krachten van het programma is dat de mentoring op school plaatsvindt. Doordat scholen als intermediair fungeren, bereikt het programma ook die leerlingen die anders niet snel met mentoring in aanraking zouden komen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders hen daar niet zo snel voor zouden aanmelden.

De mentoren staan dicht bij de leerling

Bij Mentoren op Zuid vindt een bijzondere vorm van peermentoring plaats: bij een goede match tussen student en leerling vervult de studentmentor de functie van rolmodel. Het is daarbij van belang dat de leerling zichzelf kan identificeren met de studentmentor. Vooral voor leerlingen uit milieus waar studeren niet vanzelfsprekend is, kan een rolmodel een belangrijke steun zijn. Een toevoeging aan het sociaal en cultureel kapitaal van de leerling.

Leerlingen leren doelen voor zichzelf te stellen

De studentmentor en de leerling stellen samen leerdoelen op, waar zij tijdens de mentor-bijeenkomsten samen aan gaan werken. De studentmentoren reflecteren op deze doelen en maken een plan van aanpak om ze te bereiken.
Met goede persoonlijke aandacht kon de student de behoefte van het kind ontdekken en het plezier van het kind stimuleren.
Edwin Schot, docent Pabo aan Hogeschool Rotterdam Lees het verhaal vanEdwin

Zo gaat het in
z'n werk

Mentoren op Zuid werkt al met tal van scholen in Rotterdam samen en zoekt naar mogelijkheden om uit te breiden. Zie je kansen met Mentoren op Zuid voor de school waar jij werkt? Dan gaan we graag met je in gesprek.

Stap 1.
Voorwaarden

Om de mentoring zo succesvol mogelijk te laten verlopen, stellen we vanuit het programma de volgende voorwaarden aan de scholen met wie we samenwerken:
- Het mentoruur wordt ingeroosterd binnen het lesrooster van de leerlingen.
- Er is voldoende ruimte in de school beschikbaar waar mentoren en mentees in koppels kunnen werken.
- De klassenmentor is wekelijks het hele uur aanwezig om de bijeenkomst in goede banen te leiden, samen met de docent van de studenten.
- Er is een ruimte beschikbaar waar de studenten na de mentorbijeenkomst hun begeleidende les kunnen volgen

Stap 2.
Uitvoering

Drie keer per jaar (september, november, februari) maakt het Mentoren op Zuid-programmateam nieuwe matches tussen klassen studenten en leerlingen. Afhankelijk van de vraag vanuit scholen en de beschikbaarheid van studenten kunnen we samenwerkingen met nieuwe scholen aangaan. We nemen ruim van tevoren contact op over de mogelijkheden voor de aankomende periode. Gezamenlijk bepalen we het exacte moment waarop de wekelijkse mentoring tussen de studenten en de leerlingen van start gaat. Van tevoren worden de studenten getraind. Hun eerste bezoek aan de school zal bestaan uit een ontvangst met uitleg over de school en het belang van hun begeleiding. Tijdens Mentoren op Zuid staat de klassenmentor tot hun beschikking voor vragen

Stap 3.
Evalueren

Zowel tussentijds als aan het einde van het mentortraject vindt er een evaluatie plaats. Zowel het Mentoren op Zuid-programmateam als de school, de klassenmentor en de docent van de studenten zijn hierbij aanwezig. Op basis van de uitkomsten maken we vervolgafspraken

In de glimlach van een mentee als de mentor binnenkomt zie ik terug dat ze elkaar gevonden hebben.
Auwien Boelkens, klassenmentor J1 Olympia College Lees het verhaal vanAuwien

Downloads

Alles in één overzicht? Hiernaast staat het factsheet met beknopte informatie over Mentoren op Zuid

Haal Mentoren op Zuid
binnen op jouw school

Laat je leerlingen profiteren van wekelijks een uur één-op-één aandacht van een rolmodel. Leer ze op een andere manier kennen en zie ze groeien.

Stuur een mail

Onze
partners