StudentMentorApp
Deelnemers

CBS Elout van Soeterwoude

"Wij volgen de ontwikkelen van de leerlingen en kijken of leerlingen behoefte hebben aan extra kennis of extra uitleg. Leerkrachten koppelen leerlingen op een gelijk niveau, zodat zij samen kunnen werken en er maximaal 3 niveaus zijn om te onderwijzen. Met behulp van MoZ kunnen we de behoefte van de leerlingen nog verder specificeren, omdat iedereen individueel kan werken aan zijn eigen doel. Iets wat met alleen een juf voor de klas onmogelijk is."

Wie zijn wij?

Elout van Soeterwoude is een christelijke basisschool en staat in de Tarwewijk. De missie van CBS Elout van Soeterwoude is 'Een veilige school voor unieke, zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers van nu en morgen'. Taal, rekenen en begrijpend lezen/luisteren krijgen in verhouding veel aandacht en vormen de kernvakken. Ook is er aandacht voor de sociale emotionele-, creatieve- en maatschappelijke ontwikkeling. Om de kinderen voor te bereiden als wereldburgers voor nu en morgen, wordt er in alle groepen wekelijks Engelse les aangeboden.

www.soeterwoude.nl

Onze
partners