StudentMentorApp
Deelnemers

CON Wereldschool

CON de Wereldschool is een school voor van 4 tot 12 jaar die het Nederlands nog niet voldoende beheersen om op een reguliere school mee te kunnen komen. De leerkrachten bieden deze kinderen een warme en veilige eerste opvang en maken ze wegwijs binnen de nieuwe (school)cultuur. Na ongeveer een jaar begrijpen, spreken, lezen en schrijven de leerlingen het Nederlands goed genoeg om over te stappen naar een basisschool naar keuze.

Onze
partners