StudentMentorApp
Deelnemers

IBN-i Sina

Basisschool Ibn-i sina is een gemeenschap waar leraren vanuit islamitische normen en waarden toekomstgericht onderwijs verzorgen. De islamitische identiteit is de leidraad voor het handelen binnen de school en er is oog voor rust, reinheid en regelmaat. De leerkrachten hebben oog voor het individuele kind en passen de 21e eeuwse vaardigheden toe binnen het onderwijs.

Onze
partners