StudentMentorApp
Deelnemers

Lerarenopleiding Geschiedenis

Bij de lerarenopleiding geschiedenis verdiepen de studenten zich in het verleden en nemen kennis van de gebruiken, waarden en normen uit dat verleden. Hiervoor bestuderen zij bronnen en leggen zij oorzaak-gevolgrelaties. Ze leren gemeenschappelijke kenmerken van een periode of herkennen juist de breuk in een tijdperk. Dit historisch redeneren is wat zij als leraar geschiedenis aan hun leerlingen zullen leren. Hiervoor heb je meerdere vaardigheden nodig zoals vakkennis. Daarnaast krijgen zij pedagogische en didactische vakken, zoals adolescentiepsychologie, samenwerkend leren en logopedie.

Mentoren op Zuid
en Geschiedenis

Caspar van Eerden was studentmedewerker bij Mentoren op Zuid. In deze video vertelt hij over zijn ervaring.

Onze
partners