StudentMentorApp
Deelnemers

Lerarenopleiding Nederlands

Wie zijn wij?

Studenten die de lerarenopleiding Nederlands volgen, willen graag jongeren motiveren voor de Nederlandse taal en ze taalvaardiger maken. Uiteraard gaan zij aan de slag met hun eigen vaardigheid in schrijven, lezen, luisteren en spreken. Daarnaast leren zij bij de lessen vakdidactiek, hoe je dit aan leerlingen kunt overdragen.

Onze
partners