StudentMentorApp
Deelnemers

OBS Bloemhof

Wie zijn wij?

Kinderen leren op onze school veel meer dan taal en rekenen alleen. De school is bij uitstek de plek waar kinderen kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat de school actief burgerschap en sociale integratie bevordert. Actief burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie.
Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving.

www.obsbloemhof.nl

Onze
partners