StudentMentorApp
Deelnemers

OBS De Catamaran

Wie zijn wij?

OBS De Catamaran is een openbare basisschool in Lombardijen (deelgemeente Ijsselmonde). De Catamaran is een kleurrijke school. Er zitten ongeveer 375 kinderen. Die kinderen zijn afkomstig uit heel verschillende culturen, spreken van huis uit verschillende talen en hebben verschillende nationaliteiten. Op deze openbare school zijn alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst of huidskleur welkom. De school streeft naar een leef- en leerklimaat, waarin respect voor anderen voorop staat en waarin het kind met heel veel plezier naar school gaat. Er wordt zoveel mogelijk zelfstandig gewerkt in combinatiegroepen. De leerkracht is de professional die de kinderen individueel begeleidt.

www.decatamaran.nl

Onze
partners