StudentMentorApp
Deelnemers

OBS De Globe

Wie zijn wij?

OBS De Globe is een openbare basisschool in de Tarwewijk. De naam van de school is gekozen, omdat alle leerlingen uit alle delen van de wereld afkomstig zijn. Openbare basisschool De Globe bestaat uit twee schoolgebouwen, die allebei in 1929 zijn geopend. Beide locaties zijn gelegen in de Tarwewijk in de deelgemeente Charlois. De Globe ziet onderwijs als sleutel tot economische groei, welzijn en gezondheid en streeft bij al onze kinderen naar optimale beheersing van de basisvaardigheden: rekenen, lezen en schrijven, inzicht krijgen in het eigen leerproces, probleem- en oplossingsgericht kunnen denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven.

www.obsdeglobe.nl

Onze
partners