StudentMentorApp
Deelnemers

OBS Nelson Mandela

"Fijn dat ik elk kind tegelijkertijd individuele aandacht kan geven." - leerkracht Nelson Mandela

Wie zijn wij?

OBS Nelson Mandela staat in de Afrikaanderwijk en wordt gekenmerkt door haar diversiteit. De school biedt openbaar onderwijs aan en geloof in een samenleving waarin respect voorop staat. Wij streven er naar dat iedere leerling van onze school zijn of haar talenten leert ontdekken en daarmee een stapje in de eigen ontwikkeling zet.

www.obsnelsonmandela.nl

Waarom doen wij mee?

Wij zijn ervan overtuigd dat met de één-op-één begeleiding die geboden kan worden onze leerlingen nog meer zullen groeien.

Onze
partners