StudentMentorApp
Deelnemers

OBS Nelson Mandela

"Wij zijn ervan overtuigd dat doormiddel van de één-op-één begeleiding die aangeboden wordt, onze leerlingen nog meer zullen groeien."

OBS Nelson Mandela staat in de Afrikaanderwijk en wordt gekenmerkt door haar diversiteit. De school biedt openbaar onderwijs aan en geloof in een samenleving waarin respect voorop staat. Wij streven er naar dat iedere leerling van onze school zijn of haar talenten leert ontdekken en daarmee een stapje in de eigen ontwikkeling zet.Onze
partners