StudentMentorApp
Deelnemers

Onderwijsassistent

Studenten Onderwijsassistent gaan na hun studie werken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Of ze gaan aan de slag bij een integraal kindcentrum of een brede school met een combinatie van opvang en onderwijs.

Onze
partners