StudentMentorApp
Deelnemers

RKBS Emmaus school

‘’Hoe bijzonder is het dat deze leerling samen met zijn mentor een eigen nummer heeft geschreven. Ik wist niet dat hij zó muzikaal was!’’ - docent Emmausschool

Wie zijn wij?

Wij zijn een school voor katholiek basisonderwijs met ruim 600 leerlingen, vijf nieuwkomersgroepen en zes peutergroepen in Rotterdam-West. De Emmausschool wil als multiculturele school haar leerlingen een bijzondere tijd meegeven. De missie van de Emmausschool is: "Samen op weg in de wereldstad Rotterdam" om "steeds beter te weten wie je bent, wat je kan en wat je wilt."

www.emmaus-rotterdam.nl

Waarom doen we mee?

We vinden het belangrijk dat iedere leerling bij ons op school, zo veel mogelijk op maat, persoonlijke begeleiding krijgt. We willen kinderen blijvend leren leren vanuit intrinsieke motivatie. In de afgelopen drie schooljaren hebben er bij ons drie groepen 7 meegedaan met MoZ. Een uur per week een eigen mentor (coach) die er helemaal alleen voor jou is als leerling. De mentor die luistert naar wat jij belangrijk vindt en met en voor jou de wekelijkse mentoring vormgeeft. Deze persoonlijke aandacht zouden we liefst iedere leerling gunnen. We zien dat onze leerlingen opbloeien op sociaal vlak en leren een vertrouwensband op te bouwen met een ander, wat zij kunnen inzetten in hun verdere ontwikkeling. Door de één op één ervaring, leren de pabo-studenten de leerlingen écht goed kennen. Zij halen soms informatie uit de leerlingen waarvan de groepsleerkracht nog niet op de hoogte is. De samenwerking is dus ook erg waardevol voor de groepsleerkracht.

Onze
partners