StudentMentorApp
Deelnemers

Thomas More Hogeschool

“Ik ben erg dankbaar dat ik aan het project mee mag doen. Het feit dat ik nu degene kan zijn die ik vroeger hard nodig had, geeft een heel bijzonder gevoel. Eén op één begeleiding biedt veel resultaat!” - Susanna de Bruijn

Wie zijn wij?

We zijn een onderwijsgemeenschap van studenten, opleiders, leraren, schoolleiders en onderzoekers. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen in Rotterdam en regio wereldwijze en eigenzinnige onderwijsprofessionals ontmoeten, die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart & ziel willen zijn voor kinderen. We geloven in kindkracht, groepskracht, leerkracht en teamkracht en bieden een oefenplaats om, door samen opleiden, onderzoeken en professionaliseren, bij te dragen aan een inclusieve samenleving die mens en natuur hoopvolle perspectieven biedt.Waarom doen we mee?

"Wij zien voor alle betrokken partijen mooie kansen! Allereerst voor het kind: 1 op 1 begeleiding, even alle aandacht van een mentor die jouw talenten ziet en écht naar je luistert. Dat gunnen we ieder kind. Dan de student: Wat een kans om op deze manier (1 op 1, ondersteund door een docent & groepsleerkracht én met veel vrijheid) te kunnen oefenen met het maken van verbinding met kinderen. Zo hopen we dat onze studenten later met elk kind uit hun klas die verbinding kunnen maken want... 'Zonder relatie geen prestatie!’ Voor de groepsleerkracht en de pabodocent is het mooie gelegenheid om samen te werken en van elkaar (en van de studenten!) te leren. Aldus, een krachtige samenwerking tussen de pabo en het werkveld."

Mentoren op Zuid
en Thomas More

Lotte Heesbeen was studentmedewerker bij Mentoren op Zuid.
Mentoring is maatwerk en dat levert heel veel op: individuele voortgang bij de leerlingen en een leerproces dat ik elke student gun.
Gaby de Boer, docent Pabo aan Thomas More Hogeschool Lees het verhaal vanGaby

Onze
partners