StudentMentorApp

Hogescholen

"Universiteiten en hogescholen kunnen veel betekenen voor hun eigen stad; de verbinder zijn in de samenleving. Daarbij past het verstevigen van programma’s waarbij Rotterdam als maatschappelijke proeftuin wordt gezien, zoals als Mentoren op Zuid. Het is een programma dat alle steun verdient" - Ron Bormans (voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam). De docent van de hogeschool is de sleutel tot succes in het programma Mentoren op Zuid. De docent creëert een veilige en betrouwbare leeromgeving, waarin studenten in de praktijk leren hoe het is om iemand te coachen in de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam-Zuid, waardoor zij zich tot kritische professionals kunnen ontwikkelen.
Download de factsheet

De voordelen van
Mentoren op Zuid

Contextrijk Onderwijs

Het programma biedt contextrijk onderwijs waarin onderwijs en de beroepspraktijk vervlochten zijn. Als studentmentor dragen studenten direct bij aan een betere leefomgeving en doen ze unieke praktijkervaring op.

Maatschappelijk betrokken

Meer zelfvertrouwen, betere schoolprestaties en een succesvollere start aan een vervolgopleiding. Dat is het doel dat Mentoren op Zuid wil bereiken voor de deelnemende leerlingen. Zo verbindt de hogeschool zich met bewoners van de stad.

Aanbod binnen curriculum

Er is geleerd welke afspraken en methodiek zorgen voor een duurzaam en effectief programma waarbinnen studenten de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot ‘kritische professional’. Mentoren op Zuid is hierdoor te implementeren in menig curriculum.

Samenwerking met kenniscentra

Kenniscentra zoeken samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op diverse vragen. Mentoren op Zuid kan fungeren als brug of proeftuin.
Een mooie uitkomst van Mentoren op Zuid is dat door zowel studenten als leerlingen wordt geleerd.
Amber Damen, docent en studieloopbaancoach Lerarenopleiding Engels aan Hogeschool Rotterdam Lees het verhaal van Amber

Praktische
ondersteuning

Naast een handleiding is er materiaal dat docent en student kan ondersteunen bij de uitvoering van het programma.

Ontwikkelde
methodiek

De methodiek van Mentoren op Zuid is theoretisch onderbouwd en evidence-based. De uitvoering en de effecten zijn op verschillende manieren gemeten in de ontwikkel- en groeifase van het programma. Een effectief schoolbased mentorprogramma valt of staat met een goede organisatie, draagvlak bij alle betrokkenen en structurele inbedding in het beleid van het eigen instituut en de scholen waarmee wordt samengewerkt.

Trainingen voor
docenten & studenten

Ter voorbereiding op Mentoren op Zuid volgen de docenten een training bij de interne scholingsacademie van de hogeschool. Tijdens de eerste mentorbijeenkomsten worden nieuwe docenten ondersteund door een lid van het programmateam. Ook studentmentoren volgen een training die hen voorbereidt op hun taak. Uit onderzoek blijkt dat mentorprogramma’s met een training vooraf effectiever zijn dan programma’s waarbij geen training is. Ook de relatie tussen studentmentor en leerling is sterker wanneer vooraf een training is gevolgd.

De
studentmentorapp

Om het traject van Mentoren op Zuid eenvoudiger en leuker te maken voor studenten is een speciale studentmentorapp ontwikkeld. Alle taken die onder Mentoren op Zuid vallen, zijn hierin aan elkaar gekoppeld. Deze app is ook handzaam voor docenten: zo kun je op een simpele manier matches maken tussen studenten en leerlingen, bijeenkomsten inplannen, de voortgang van studenten inzien én direct feedback geven op hun voorbereidingen en reflecties. Dit alles geeft studenten meer inzicht in de fasering van de mentoring en in hun eigen groei.

Mentoring is een wederkerig leerproces waarbij mentor en mentee een nieuw soort relatie opbouwen.
Lois Gampierakis, studentmentor, student pabo Thomas More Hogeschool Bekijk het verhaal van Lois

Doe mee met
Mentoren op Zuid

Verbind studenten met bewoners van de stad en bied studenten een unieke praktijkervaring. Neem contact op met het programmateam.

Stuur een mail