StudentMentorApp

Een studentmentor voor alle leerlingen in Rotterdam! Welke grote Rotterdamse onderwijsinstellingen staan achter deze ambitie?

6 October 2021
Het mentorprogramma Mentoren op Zuid (MoZ) is door nieuwe samenwerkingen hard op weg naar het realiseren van de ambitie om alle jongeren in Rotterdam een mentor te bieden. MoZ begon in 2014 samen met één klas leerlingen van vmbo De Hef en één groep studenten van Hogeschool Rotterdam. Het concept sloeg aan, werd geadopteerd door meerdere scholen en een vast onderdeel van steeds meer opleidingen van Hogeschool Rotterdam en ook Thomas More Pabo. MoZ groeide uit tot een programma, waarbij jaarlijks ruim 1.200 studenten even zoveel leerlingen van scholen in Rotterdam wekelijks een-op-een begeleiding bieden, met als doel kansen van de leerlingen te vergroten.
Media

Deze ontwikkeling, geïnitieerd vanuit Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam, is niet onopgemerkt gebleven bij gemeente Rotterdam en de Rotterdamse hoger onderwijspartners. Vanuit hun samenwerking in de landelijke City Deal besloten ze het programma te ondersteunen bij verdere uitbreiding in de stad. Zo kon MoZ de afgelopen periode de samenwerking uitbreiden met scholen op Zuid én Noord en opleidingen van het Albeda en Zadkine College, zodat ook daar leerlingen en studenten mee kunnen doen met het programma. Codarts, Erasmus Universiteit Rotterdam, Inholland, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Rotterdam verkennen de mogelijkheden om mentoring te implementeren dan wel uit te breiden bij hun opleidingen.

Een prachtige opbrengst waardoor steeds meer leerlingen in de stad een mentor als rolmodel en hiermee een extra steuntje in de rug krijgen en de studenten de kans geeft coachings skills te ontwikkelen en hun wereld te vergroten. Een win-win dus!

Het bieden van die kansen aan leerlingen en studenten wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van gemeente Rotterdam, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, meerdere fondsen, Rabobank en binnenkort ook door Flexcraft.

Samen met al de partners koerst MoZ aanstaand jaar af op minstens 1.500 MoZ-koppels in Rotterdam en hiernaast wordt samen met de hoger onderwijsinstellingen gewerkt aan de inzet van studentmentoren voor de post-corona onderwijsachterstanden bestrijding.

Al met al positieve ontwikkelingen en kansen om samen vorm te geven, die na een periode van elkaar vooral online ontmoeten gevierd werden. Met dat doel én om verdere plannen live met elkaar uit te wisselen kwamen studenten, docenten, leerlingen en diverse samenwerkingspartners samen in het Scheepvaart en Transport College.

“Wat jullie geven is een zetje in de rug van de leerlingen en de studenten. Dit is Rotterdam: naast elkaar, met elkaar en voor elkaar.” Lyanda Vermeulen-Kerstens, afdelingshoofd Onderwijs gemeente Rotterdam

Onze
partners