StudentMentorApp

Organisatie

Mentoren op Zuid is een programma van Stichting Studentmentoren Rotterdam. Een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool, Stichting De Verre Bergen en scholen in Rotterdam. De uitvoering van het programma is ondergebracht bij EMI (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie), onderdeel van Hogeschool Rotterdam, waar het programmateam een vaste plek heeft binnen de organisatie. De studentmentoren zijn afkomstig van diverse opleidingen van Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool en Albeda College. Het programma beoogt zoveel mogelijk studenten op een zo effectief mogelijke wijze in te zetten als mentor voor leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs.
Download de factsheet

Ontmoet
het team

Jos Heinerman

Programmamanager

Gert-Jan van der Maas

Bedrijfsvoering

Margriet Clement

Methodiek (tevens vertrouwenspersoon)

Soesja Pijlman

Leerwerkplaats MoZ

Floortje van Ree

Communicatie

Samira el Moubtahij-el Idrissi

Communicatie

Chaima el Bouazati

Stagiaire persoonlijk begeleider

Bouchra Bouzalmad

Stagiaire persoonlijk begeleider

De
stichting

Het programma Mentoren op Zuid wordt aangestuurd door Stichting Studentmentoren Rotterdam (SSR). Het bestuur van SSR bestaat uit bestuurders en directieleden van Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool, het onderwijsveld van Rotterdam-Zuid en Stichting De Verre Bergen (SDVB). Gezamenlijk wordt in SSR de strategische agenda van MoZ bepaald.

SSR is een ANBI en streeft ideële doelstellingen na, is gevestigd in Rotterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 61085383. RSIN nummer: 854198957

SSR heeft geen mensen in dienst. Voor de bestuursleden bestaat de mogelijkheid van vacatiegeld, waarvan niemand gebruik maakt.

Beschrijving
doelstelling

Studenten worden ingezet als studentmentor voor leerlingen in het po en vo onderwijs. Het hoofddoel van het programma is het bevorderen van schoolprestaties en het positief bijdragen aan sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. één op één begeleiding. Secundair doel is het laten ontwikkelen van beroepscompetenties door de studentmentoren en hen te vormen tot ervaren professionals die zich betrokken voelen bij de stad en haar inwoners. Een ander nevendoel van het programma is het ontwikkelen en delen van methodieken en kennis m.b.t. (student)mentoring.

De
Structuur

Stichting Studentmentoren Rotterdam

Missie

Kansen van kinderen in Rotterdam vergroten door middel van één-op-één begeleiding

Programma
Mentoren op Zuid

Visie

Iedere leerling binnen Mentoren op Zuid krijgt persoonlijke begeleiding van een studentmentor die als rolmodel de leerling helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst, ondersteunt bij de schoolcarriere en bijdraagt aan weer-baar en zelfstandig burgerschap.

Kernwaarden programma

  • Maatschappelijk toegevoegde waarde voor studentmentoren als weerbare professionals die bruggen bouwen.
  • Eigenaarschap op alle niveaus van het programma.
  • Evidence-based en data-driven werken vanuit een bewezen methodiek.
  • Effectieve mentoring op basis van actie en plezier, ondersteund door de best getrainde docenten.

Beschrijving
initiatief

Mentoren op Zuid is gestart vanuit een gedeelde ambitie om de onderwijsprestaties op Rotterdam-Zuid, een gebied met een relatief grote sociaaleconomische achterstand, te verbeteren. Vanuit de overtuiging dat de leerprestaties op Zuid structureel beter kunnen is het programma Children’s Zone gestart, een community-aanpak waarin de gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) samenwerken. Uit een behoefteonderzoek van Childeren’s Zone bleek dat leerlingen baat hebben bij extra ondersteuning van studentmentoren van een hogeschool.
Bestuur J. Kweekel voorzitter
S. Hartveld secretaris
D. de Held penningmeester
Z. Guernina algemeen bestuurslid
D.H. van Kammen algemeen bestuurslid

Vertrouwenspersoon namens de stichting:
Margriet Clement
Telefoon: 010 - 794 5022
E-mail: m.h.m.clement@hr.nl