StudentMentorApp
Partners

Rabobank

“Doordat studenten in hun eigen belevingswereld zitten, zien de leerlingen hen als mooi, inspirerend voorbeeld om te volgen.” - Leo Peeters Weem, directievoorzitter Rabobank Rotterdam
rabobank.nl/rotterdam

Als eerste partner vanuit het bedrijfsleven adopteert Rabobank Rotterdam een aantal klassen van het programma Mentoren op Zuid. 

In juni 2019 overhandigde Leo Peeters Weem (directievoorzitter Rabobank Rotterdam) een cheque van € 127.122,- aan het bestuur van Stichting Studentmentoren Rotterdam voor een meerjarige financiële bijdrage aan het Rotterdamse mentorenprogramma. Hiermee verwacht de Rabobank een verschil te kunnen maken in levens van studenten en leerlingen: de bank is er van overtuigd dat door coaching de leerlingen gemotiveerd worden andere en betere studiekeuzes kunnen maken. Daarmee zijn leerlingen beter voorbereid op de toekomst en past MoZ binnen het thema van de maatschappelijke agenda van de bank 'iedereen financieel gezonder'.

Al vanaf de start van het programma in 2016 is Rabobank Rotterdam enthousiast over het programma en bestaat er een onderlinge band. Zo spreekt jaarlijks de rayondirecteur van Rabobank Rotterdam deelnemende studenten toe om hen te motiveren een goede mentor en een inspirerend voorbeeld te zijn voor de leerlingen. 

www.rabobank.nl/rotterdam

Onze
partners