StudentMentorApp
Partners

Stichting de Verre Bergen

Stichting De Verre Bergen heeft zich in een vroeg stadium verbonden aan Mentoren op Zuid. Door hun ondersteuning, zowel financieel als organisatorisch en beleidsmatig, heeft het programma zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is.
deverrebergen.nl

 

Onze
partners