StudentMentorApp
Partners

Students-4-Students

Op 6 juli 2017 heeft de voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de campagne Students-4-Students (S4S) gelanceerd. Met deze campagne geeft de minister invulling aan haar eerdere toezegging aan de Tweede Kamer om in het kader van gelijke kansen in het onderwijs ‘Giving Back’ activiteiten in het hoger onderwijs te stimuleren. Door S4S kan Mentoren op Zuid gebruik maken van het bijbehorende netwerk en kan MoZ studentmedewerkers betaald inzetten die de MoZ-docent ondersteunen.
students-4-students.nl

 

Onze
partners