StudentMentorApp
Partners

Van Leeuwen van Lignac Stichting

De doelstelling van de stichting is om het geestelijke en lichamelijke welzijn van de Rotterdamse bevolking te bevorderen. De stichting steunt in het bijzonder eenzame ouderen, ouderen in bejaardenhuizen of ziekeninrichtingen en jonge kinderen in verzorgingsinrichtingen of ziekeninrichtingen.
stichtingvanleeuwenvanlignac.nl

 

Onze
partners