StudentMentorApp

Studenten

Het programma Mentoren op Zuid zet studenten in als mentor voor leerlingen in Rotterdam. Als je meedoet, word je gekoppeld aan een leerling (mentee) die je begeleidt bij dingen waar hij of zij wel wat hulp bij kan gebruiken. Zoals het ontdekken van zijn of haar talenten, loopbaanoriëntatie, sociale vaardigheden en studievaardigheden. Je wordt hierbij begeleid door een docent die meegaat naar de school van de leerling. Zo leer je in de praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaar je de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam. Nuttig, een bijzondere ervaring en waardevol voor je professionele ontwikkeling!
Meld je aan

De voordelen van
Mentoren op Zuid

Je doet unieke praktijkervaring op

Je maakt deel uit van de samenwerking tussen het hoger onderwijs en scholen in Rotterdam. Je doet unieke praktijkervaring op in de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam.

Je ontwikkelt je coachings skills

Je leert op zoek te gaan naar de vraag van de ander, verbetert je coaching-vaardigheden en leert diverse gesprekstechnieken beheersen.

Je bent een rolmodel

Door het kleine leeftijdsverschil tussen jou en de leerling kan jij ook een goed rolmodel zijn en een voorbeeldfunctie vervullen de leerling. Een rolmodel kan helpen in het stellen van doelen en behalen van succes.

Je kunt ermee pronken op je CV

Mentoren op Zuid is het grootste mentorprogramma van Nederland. Naast het feit dat je er 4 ECTS voor krijgt, is deelname aan het programma dan ook een mooie toevoeging aan je CV.
De skills die ik heb geleerd bij Mentoren op Zuid kan ik later goed gebruiken.
Merve Ulu, studentmedewerker, student Commerciële Economie aan Hogeschool Rotterdam Bekijk het verhaal vanMerve

Het
proces

Het uitgangspunt bij het programma Mentoren op Zuid is Active Learning, leren door te doen, en Kritische Reflectie, reflecteren op wat is uitgevoerd. Onderstaand schema geeft het wekelijkse proces weer.

Voorbereiding

Je omschrijft voorafgaand aan de bijeenkomst wat je met je mentee gaat doen.

Feedback

De docent van de hogeschool geeft in de app feedback op jouw voorbereiding.

Mentorbijeenkomst

Aan de hand van een plan van aanpak dat je samen met je mentee opstelt, werk je een keer per week een uur 1-op-1 aan verschillende doelen.

Evaluatie met je leerling

In de laatste vijf minuten kijk je samen met je leerling in de app terug op het verloop van de bijeenkomst. Wat ging goed, wat kon beter, wat gaan jullie volgende keer doen?

Intervisie

Na de mentorbijeenkomst vindt er intervisie plaats met de docent van de hogeschool. Je deelt je ervaringen met andere studentmentoren en jullie geven elkaar tips.

Reflectie

Na afloop van de bijeenkomst reflecteren jij en je docent in de app op jouw handelen.

Download de studiehandleiding
Het opbouwen van een band tussen studentmentor en mentee is essentieel: eerst relatie, dan prestatie.
Justin Slabbekoorn, docent en studieloopbaancoach Lerarenopleiding Engels aan Hogeschool Rotterdam Lees het verhaal vanJustin

Word
studentmentor

Begeleid leerlingen op basis- en middelbare scholen in Rotterdam, doe praktijkervaring op met coaching, geef je cv een boost én verbeter je professionele vaardigheden.

Meld je aan

Onze
partners