StudentMentorApp

Wegwerken van achterstanden bij leerlingen? Vraag de hulp in van studenten!

De Stichting Studentmentoren Rotterdam (SSR) koppelt studenten aan leerlingen uit het Rotterdamse basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs om met tutoring scholen te helpen met het wegwerken van (corona)achterstanden.

Studenttutor
als bijbaan

Rotterdamse wo-, hbo- en mbo-studenten die al in opleiding zijn tot mentor worden bijgeschoold voor een mooie bijbaan als studenttutor. Als mentor dragen zij bij aan onder meer de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, als tutor richten zij zich vooral op het bijspijkeren van de taal- en rekenvaardigheden.

De studenten werken met de leerlingen aan rekenen en/of taal in het verlengde van wat de eigen leerkracht aanbiedt. De tutoring blijft zo dicht mogelijk bij de effectieve methode van ‘High Dosage Tutoring’. Een tutor werkt volgens deze methode met één of twee leerlingen minimaal twintig weken lang en twee keer per week één uur. Deze werkwijze is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Materialen en lesmethoden van school

Rekentutoren zijn getraind voor de rekenvaardigheden van leerlingen in de reguliere groepen 5 tot en met 8. Zij helpen ook VO-leerlingen die het eindniveau van de basisschool nog niet hebben gehaald. Taaltutoren zijn getraind in begrijpend lezen en woordenschat en begeleiden leerlingen vanaf groep 4 tot en met het VO.

Tutoren gebruiken materialen en lesmethoden van school. De inlenende school zorgt voor de inhoudelijke begeleiding op de lesstof, wij voor intervisie op het gebied van tutoring. Tutoren zijn als tutor in dienst van uitzendbureau Flexcraft waarmee elke school zelf afspraken maakt over werktijden. Flexcraft hanteert een maatschappelijk tarief van maximaal € 35,- per uur.

Het project is door de gemeente Rotterdam samen met het hele Rotterdamse onderwijs en enkele maatschappelijke partners in schooljaar 2021-2022 opgezet vanuit de middelen van het NPO. De SSR voert dit project vanaf schooljaar 2022-2023 uit. Deze stichting is sinds 2014 aanbieder van het programma Mentoren op Zuid waarmee studenten als onderdeel van hun studie leerlingen op Rotterdamse scholen één-op-één coachen en begeleiden.

Meer informatie over het
programma Studenttutoren

Manon Marges

Programmacoördinator Studenttutoren

Tess Ruikes

Programmacoördinator Studenttutoren

Onze
partners