StudentMentorApp
Vacatures

Afstudeerder Social Work

Als afstudeerder Social Work ga je werken aan een vastomlijnd vraagstuk. Je wordt begeleid door professionals en je kunt gebruik maken van bestaande relevante bronnen en een uitgebreid relevant netwerk.

Het vraagstuk

Bij Mentoren op Zuid gaan studenten van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Thomas More en Albeda als mentor een-op-een aan de slag met leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs met als doel kansen van leerlingen te vergroten. Studenten werken samen met de leerling aan sociale vaardigheden, studievaardigheden, loopbaanoriëntatie of cijfers. De doelen worden opgesteld door de studentmentor en de leerling samen.

Om ervoor te zorgen dat de leerling een grotere rol krijgt in het bepalen van die doelen, heeft Mentoren op Zuid een vraagstuk gedefinieerd voor een afstudeeronderzoek.

Hoe zorg je dat de leerling de leiding in de gesprekken krijgt en zich bewuster wordt van de eigen rol daarin. Met als resultaat dat de leerling gaat werken aan eigen dromen/ wensen/ doelen en de mentor er is om de leerling de juiste richting in te sturen.

Het uiteindelijke doel is dat de leerling helemaal zelf de doelen bepaalt en kijkt hoe hij/zij daaraan wil gaan werken. De studentmentor helpt bij het werken aan de doelen met bijvoorbeeld netwerk, kennis, materiaal, het stimuleren van de leerling e.d.

Tijdens je afstudeeronderzoek kan je gebruik maken van de volgende bestaande bronnen:

- Afstudeeronderzoek Eline Doorgeest (2020): ‘Een goede overdracht is het halve werk.’

- Boekje dat Mentoren op Zuid in voorgaande jaren zelf heeft ontwikkeld

- Studentmentorapp (profiel/ plan van aanpak/ misschien dat er vragen voor mentees (wekelijks) toegevoegd kunnen worden)

- Anneke Miltenburg van het Mentorprogramma Friesland. Zij heeft in studiejaar 2019-2020 een product ontwikkeld waarbij de mentee meer leiding krijgt over zijn of haar proces en bewuster werkt aan zijn of haar doelen. Het achterliggende idee is dat de mentee de leiding krijgt over de gesprekken en de mentor hierin nog meer een adviserende rol kan aannemen.

- Handboek mentoring

- Ryan &Decy zelfdeterminatietheorie

- Handreiking, werkwijze, materiaal om studenten te ondersteunen bij het ‘loslaten’ van de leerlingen en leerlingen te ondersteunen bij het ‘bewuster werken aan doelen.

Hoe
solliciteer ik?

Stuur je motivatie en eventuele ervaring met Mentoren op Zuid in een mail. 

Solliciteer

Onze
partners