StudentMentorApp

Atabey Senyurek is op zijn negentiende leeftijd (pas) geïnspireerd door een mentor om zijn droom na te streven, namelijk arts te worden. Atabey is nu huisarts met twee praktijken, waarvan één op Rotterdam-Zuid en één in West. Daarnaast is Atabey zeer actief om in diverse gremia Rotterdammers te helpen om gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen.

Ik ben in Nederland geboren en in Turkije getogen. Op mijn 20e leeftijd kwam ik terug naar Nederland en heb je simpelweg een grote achterstand op leeftijdsgenoten. Mijn droom was om arts te worden, maar lukt dat wel met zo’n achterstand?

Dankzij het vertrouwen van de toenmalige directeur van het Rotterdamse Avond School heb ik in hetzelfde jaar, enerzijds overdag ‘Nederlands’ geleerd en anderzijds in de avond versneld VWO afgerond.

Kort daarna ben ik toegelaten tot de Medische faculteit in Rotterdam. Tijdens dit proces heb ik geleerd dat ik de twijfelende blikken van mensen om me heen, met motivatie en hard werken, kon omzetten in acceptatie en ondersteuning.

Na mijn opleiding ben ik als huisarts gestart op Rotterdam-Zuid bij het Afrikaanderplein. Een prachtige omgeving met een grote culturele diversiteit. Ik zag hoe bewoners onder de maas ongezonder en korter leefden dan boven de Maas.

Tijdens mijn werk werd het mij duidelijk dat de omstandigheden waaronder wij leven en lijfstijl bepalend zijn.

Gezondheidsvaardigheden hadden een groot invloed op onze levensverwachting. Ik ontdekte dat niet alleen medische kennis, maar juist ook inkomen, werk, opleidingsniveau en culturele achtergronden belangrijke determinanten zijn voor het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden.

Gezondheidsvaardigheden zijn leerbaar en inspireren mij om hierop positieve impact te maken. Daarom vind ik coachen met als doelstelling meer welvaart, hogere educatie, meer kansen op de arbeidsmarkt en gezondere keuzes waardevol.”

Foto Sakir Akin, cardialoog (links) en Atabey Senyürek (rechts) tijdens een kookworksop in het Huis van de Wijk in Feijenoord.

Alle verhalen

Onze
partners