StudentMentorApp

Iedereen leert van elkaar

Belal Abou Adas is tweedejaars student Social Work. Vorig jaar had hij zelf een mentee. "Pas als je doorvraagt weet je wat er echt aan de hand is."

Belal vertelt

De belangrijkste les die ik heb geleerd bij Mentoren op Zuid is dat je niet gelijk een oordeel moet vormen, maar altijd op zoek moet naar de ‘vraag achter de vraag’. Dat is wat ik als studentmedewerker ook meegeef aan de groep studentmentoren waar ik mee werk. Als leerlingen zeggen dat ze moeite hebben met een planning, kan dat liggen aan een gebrek aan discipline, maar ook aan het gedrag wat een leerling vertoont. Pas als je doorvraagt kom je er achter wat er echt aan de hand is. 

De lastigste leerling uit de klas

Toen ik vorig jaar zelf studentmentor was, had ik een jongen van 14 met fysieke beperkingen als mentee. Hij was een van de lastigste leerlingen uit de klas. Ik vond hem meteen al interessant. Mijn mentee kwam vaak te laat, was geregeld verzeild in conflicten en heel gesloten. Het duurde ook even voordat hij met mij praatte. Tijdens de derde bijeenkomst zei hij ineens dat hij blij was dat ik zijn mentor was. Toen we daarna verder met elkaar in gesprek raakten, vertelde hij dat hij vond dat er niet goed naar hem werd geluisterd en dat er onvoldoende rekening met hem werd gehouden. Kijk en daar konden we wat mee. 

Directe link

Ik wist ook meteen dat ik studentmedewerker wilde worden toen ik de vacature zag. Ik wilde weer meedoen met dit programma. Het mooie is dat er een directe link is met mijn opleiding Social Work: daar leer ik de theorie achter intervisie en ik breng het leiden ervan in de praktijk bij MoZ. Ik hoop zelf aan de slag te gaan in een schoolomgeving, bijvoorbeeld als schoolmaatschappelijk werker. De ervaring die ik op doe met MoZ, bijvoorbeeld door een vertrouwenspersoon te zijn voor leerlingen, is daarbij heel waardevol. Het mooiste van MoZ? Iedereen leert van elkaar: mentoren van mentees, docenten van mentoren en ga zo maar door. Dit gegeven wil ik ook meenemen in mijn verdere loopbaan: werk samen, dan kom je meer tot antwoorden. Studenten vallen vaak stil en verwachten input van de studentmedewerker en de docent. Door hen te faciliteren en bevestiging te geven die ze nodig hebben, komen de antwoorden meestal alsnog uit hen zelf.

In de glimlach van een mentee als de mentor binnenkomt zie ik terug dat ze elkaar gevonden hebben.
Auwien Boelkens, klassenmentor J1 Olympia College Lees het verhaal vanAuwien

Alle verhalen

Onze
partners