StudentMentorApp

Tijdens Mentoren op Zuid kwamen de leerlingen er achter dat de studenten zelf ook nog aan leren zijn.

Claudia Boersma is docent op PT010 – Theater en Dans, een vmbo-school in IJsselmonde. Ze heeft twee keer een traject van Mentoren op Zuid begeleid, waarbij ze veel aandacht heeft voor de ontwikkeling van haar leerlingen.
Mentoren op Zuid heeft mijn leerlingen zeker tot nadenken gezet.
Claudia Boersma, docent PT010 Lees het verhaal vanClaudia

Claudia vertelt

Mentoren op Zuid heeft heel veel opgeleverd voor het leerproces van mijn leerlingen. Voordat Mentoren op Zuid startte in mijn klas heb ik de leerlingen laten nadenken over waar een mentor ze bij zou kunnen helpen. Ze moesten dus zelf gaan bedenken wat hun hulpvraag was, welke doelen ze wilden stellen en waar ze begeleiding in wilden hebben. Dat geeft hun de verantwoordelijkheid dat ze zelf moeten nadenken over hoe ze hun eigen hulpvraag kunnen formuleren. Tussendoor heb ik mijn leerlingen laten reflecteren op deze hulpvraag, aan de hand van de bijeenkomsten. Ik stelde ze vragen als ‘wat heb je gedaan bij de bijeenkomst en hoe ging dat? Wat wil je de volgende keer?’ En ‘wat betekent dat voor je hulpvraag? Moet je die aanpassen of opnieuw formuleren?’

Initiatief

Tijdens Mentoren op Zuid kwamen de leerlingen er achter dat de studenten zelf ook nog aan leren zijn. Soms zeiden ze tegen mij dat er stiltes vielen tijdens de bijeenkomsten en dat de studenten zelf ook niks zeiden of niet wisten wat ze moesten bespreken. Ik heb mijn leerlingen uitgedaagd om zelf het initiatief te nemen op zulk soort momenten, om zelf iets ter sprake te brengen. Studenten zijn op hun beurt uitgedaagd in hun creativiteit. Zij hebben moeten leren omgaan met leerlingen die bijvoorbeeld niet of niet op tijd inlogden of zich niet afmeldden. Hoe kun je leerlingen stimuleren om er de volgende keer wel op tijd te zijn? Dat was onderdeel van het leerproces van de studenten. Ik heb veel contact gehad met de docent van de hogeschool. Via de mail en online overlegden we met elkaar. Zo hebben we gezamenlijk beide groepen gecoacht tijdens dit traject.

Alle verhalen

Onze
partners