StudentMentorApp

Lone vertelt

Lone  Brandon is 18 jaar en volgt de opleiding  Social  Work aan  Hogeschool Rotterdam.  In het eerste jaar volgde zij samen met haar hele klas het programma Mentoren op Zuid. “Dankzij  Mentoren op Zuid weet ik dat ik de doelgroep jongeren leuk vind.”  Door de coronacrisis heeft ze ongeveer  zeven  bijeenkomsten  gehad met haar  mentee. Ondanks het korte samenwerkingsverband, heeft zij  kunnen  leren van  deze ervaring.

"Aan het begin van het traject had mijn  mentee  een gesloten  en nonchalante  houding. Ze  vond het  allemaal wel prima zei ze. Na een aantal bijeenkomsten kwam ze losser en vertelde ze  over  dingen  die zich afspeelden  binnen  de klas.  Er bleek vaak onenigheid te zijn in de klas, waar mijn  mentee  geregeld onderdeel van uitmaakte.  Ik vond het in het begin lastig  om haar op weg te helpen en de juiste tips te geven. Het was voor mij een  uitdaging om een professionele houding aan te nemen en  mijn  mentee  de juiste handvatten te geven."

"Mijn  mentee  vertelde dat ze vaak  negatief kon zijn en dat  dit  haar in de weg stond.  Zo floepte ze er  bijvoorbeeld  snel dingen uit, die niet positief overkwamen op andere. Samen hebben  we  al  deze negatieve gedachten  opgeschreven en omgezet naar positieve. Ook hebben we samen  bedacht dat ze eerste rustig moet nadenken voordat ze wat zegt tegen iemand, vooral als ze weet dat  dingen  gevoelig liggen.  Het  blaadje  waar we dingen op hadden opgeschreven,  had ze opgehangen in haar kluis. Ik had niet verwacht dat ze het zo serieus zou nemen, maar  ze was er  blij  mee  en het hielp haar echt zei ze."

"Door Mentoren op Zuid heb  ik  kunnen ontdekken  of deze doelgroep mij ligt: jongeren van de basisschool en middelbare school.  De doelgroep jongeren  blijkt  me  erg aan  te spreken,  omdat  jongeren  veel veranderingen  doormaken  in deze fase van  hun  leven. Ik blijf  me  wel oriënteren,  maar  dit was een goede ervaring. Bijkomend voordeel was dat ik mijn  professionele houding en gesprekstechnieken verder  heb ontwikkeld."

Alle verhalen

Onze
partners