StudentMentorApp

"Inclusie vormt de rode draad in mijn carrière. Het voorkomen van uitsluiting heeft altijd centraal gestaan in de verschillende functies die ik heb bekleed en de studies die ik heb gevolgd. Of het nu gaat om het aanpakken van achterstanden, het bevorderen van gelijke kansen bij instroom en doorstroom, of het ontwikkelen van individuele talenten, ik heb altijd oog gehad voor mensen voor wie succesvol deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Deze drive vindt zijn oorsprong in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een klein boerendorp in Drenthe. Het was niet vanzelfsprekend om te gaan studeren. Juist in zulke situaties is het hebben van rolmodellen of mentoren van onschatbare waarde, iets wat ik zelf heb ervaren. Gedurende mijn leven en carrière heb ik dan ook veel rolmodellen en mentoren gehad; mensen die mij inspireerden en op cruciale momenten aanmoedigden om door te gaan.

Een speciale herinnering heb ik aan mijn leraar pedagogiek op het HBO. Hij was een gedreven vernieuwer in het onderwijs en pleitte voor de invoering van de middenschool, een experimenteel onderwijssysteem dat tot doel had te vroege schoolkeuzes te verminderen. Zijn kennis en zijn enthousiasme om gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs te bevorderen, spraken me enorm aan. Niet alleen kon hij hier boeiend over vertellen, hij stond ook open voor discussie, nam de tijd om met mij in gesprek te gaan en stimuleerde me om deze idealen zelf in de praktijk te brengen toen ik als docent voor de klas stond. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling tot zelfstandig professional. Hij heeft me geleerd om idealen te koesteren en niet genoegen te nemen met de status quo, maar juist verandering en vernieuwing na te streven.

Ook één van mijn managers bij de Rabobank, waar ik 14 jaar heb gewerkt, was een geweldige mentor. Hij gaf me veel ruimte om te experimenteren, moedigde me aan als ik dreigde stil te komen staan, en stond altijd achter me. Zijn advies was steevast: "Go, go, go, Roeli." Dit gaf me het vertrouwen om met volle overtuiging aan de slag te gaan als manager diversiteit en inclusie.

Mentoren en rolmodellen hebben een cruciale rol gespeeld in mijn loopbaan. Ze waren mijn anker en hebben me voortgestuwd.”

Alle verhalen

Onze
partners